საფერავი

მშრალი წითელი ღვინო

ქართული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში რომელიც მოიპოვება ყვარელში.