რქაწითელი

მშრალი თეთრი ღვინო

ქართული თეთრყურძნიანი ტექნიკური ვაზის ჯიში დამწიფების გვიანდელი ვადით.